Home » , » ราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ

ราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ

ราคาประเมินที่ดินจากรมธนารักษ์
เช็คราคาประเมินง่ายๆ เพียงแค่กรอกรายละเอียด เช่น เลขที่โฉนด หน้าสำรวจ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง แล้วก็คลิกค้นหา
หมายเหตุ:
 - ช่องที่มีเครื่องหมาย * เป็นข้อมูลที่ต้องระบุ
 - เลือกสำนักงานที่ดิน เพื่อแสดงเฉพาะอำเภอในสำนักงานที่ดิน
 - จังหวัดแสดงเฉพาะที่มีข้อมูล
 - สามารถป้อนข้อมูลหน้าสำรวจ อำเภอ ตำบล รวมกับเลขที่โฉนดเพื่อกรอกข้อมูล


ราคาประเมินสิ่งปลุกสร้าง

วันนี้