หนังสือสัญญาต่างๆ

ท่านสามารถโหลดไปใช้ได้เลยครับ
หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายหรือมัดจำ   ดู   ดาวน์โหลด
หนังสือสัญญาวางเงินมัดจำค่าเช่า  ดู  ดาวน์โหลด
หนังสือสัญญาเช่าคอนโด,ห้องชุด  ดู   ดาวน์โหลด
หนังสือสัญญาเช่าบ้าน  ดู   ดาวน์โหลด
หนังสือสัญญาเช่าตึกแถว,อาคารพาณิชย์  ดู  ดาวน์โหลด
หนังสือสัญญาเช่าบ้าน,ตึกแถว,อาคารพาณิชย์(pdf)  ดู  ดาวน์โหลด
หนังสือสัญญาเช่าบ้าน,ตึกแถว,อาคารพาณิชย์(w)  ดู  ดาวน์โหลด

หนังสือสัญญาจองบ้าน อสังหาริมทรัพย์ทั่วไป แบบที่1(w) ดู ดาวน์โหลด
หนังสือสัญญาจองบ้าน อสังหาริมทรัพย์ทั่วไป แบบที่1(pdf) ดู ดาวน์โหลด

หนังสือสัญญาจองบ้าน อสังหาริมทรัพย์ทั่วไป แบบที่2 (pdf) ดู ดาวน์โหลด

หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน
pdf-legal (ไฟล์ pdf ขนาดกระดาษ B2 )
pdf-A4 (ไฟล์ pdf ขนาดกระดาษ A4 )
word-Legal (ไฟล์ word ขนาดกระดาษ B2 )
w-A4 (ไฟล์ word ขนาดกระดาษ A4 )